ایران-جوانان- پرستوهای خونین بال شماره ۴

0
681
پرستوهای خونین بال شماره ۴

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۳۰-مجاهد شهید خسرو صحرایی
اسطوره مقاومت
خسرو صحرایی نیز از اسطوره های مقاومت بود. این کارگر قهرمان و مجاهدکه بیش از۱۷ سال سن نداشت فرزند مردم رنجدیده آبادان بود و از مهاجران جنگ ضدمیهنی بود که با خانواده اش به تهران مهاجرت کرده بودند.
خسرو شجاعت اش را مرهون یقینی بود که به باطل بودن خمینی داشت و برای همین در اکثر تظاهرات ضدارتجاعی سالهای ۵۸ و ۵۹ شرکت می کرد.
یکبار زمانی که در یک تظاهرات، پاسداران درصدد دستگیری وی بودند مقاومت کرده و تلاش می کند از دست آنان بگریزد؛ اما پاسداران به جانب او شلیک می کنند که خسرو مجروح می شود.
خسرو برای دادن کمک مالی به سازمان کار بنایی می کرد و از۱۰۰تومان خودش ۵۰ تومان را روزانه به سازمان میداد و همواره از این کار غرق شور و شعف بود.
در سال ۱۳۶۰ روزی که می خواست به آخرین تظاهرات برود حمام کرده و لباس نو می پوشد و پس از نوشتن وصیتنامه اش به محل موعود می رود که دیگر برنمی گردد.
او دستگیر می شود و پس از مقاومتی قهرمانانه در زیر شکنجه هایی که یک هفته بدون وقفه ادامه داشت؛ در حالی که فریاد مرگ برخمینی؛ سر داده بود به شهادت رسید. خسرو هنگام شهادت ۱۷سال سن داشت.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید