ایران-جوانان-دستگیری ماموران انتظامی به شیوه غیر انسانی با جوانان در کرمانشاه

0
847

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۷-نیروهای انتظامی چند جوان را در کرمانشاه دستگیر میکنند و با رفتار شنیع و غیر انسانی آنها را برای انتقال در صندوق عقب خودروهای خود می اندازند.
فیلم زیر را مشاهده کنید
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید