ایران -جوانان بومی بیکار آبادانی کارمیخواهند

0
615
جوانان بومی بیکار آبادانی کارمیخواهند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۱-تجمع جوانان بیکار مقابل فرمانداری ویژه آبادان
جوانان جویای کار آبادان دو روز متوالی مقابل فرمانداری ویژه آبادان تجمع کردند. دفتر فرمانداری ویژه آبادان می‌گوید: دنبال راهکار هستیم.
در این تجمعات که شنبه و یک شنبه از ساعات آغازین صبح آغاز شد، چند ده نفر از بیکارانِ بومیِ آبادان شرکت داشتند.
این جوانان که پلاکاردهایی در انتقاد از بیکاری و اشتغال غیربومی‌ها در دست داشتند، خواهان اشتغال در منطقه ویژه اروند هستند و می‌گویند در حالیکه جوانان بومیِ آبادان بیکار هستند، نباید از غیربومی‌ها در منطقه ویژه و پالایشگاه استفاده شود.
در همین رابطه، دفتر فرمانداری آبادان ضمن تایید خبرِ تجمع گفت: «این جوانان، کار می‌خواهند و به طور مشخص خواهان اشتغال در منطقه ویژه اروند هستند».
آری بیکاری معضل بزرگ درایران اشغال شده است. در تمام نقاط ایران جوانان تحصیل کرده تا جوانان بومی همه در معضل بیکاری دست وپا میزنند اما دریغ از اینکه هیچ مقام حکومتی پاسخگوی این جوانان باشد. مردم ایران بدنبال یک جامعه ای آزاد و آباد و خالی از هرگونه تبعیض و غارت هستند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید