ایران – جنبش عدالتخواهانه مزدک آغازشد

0
699
جنبش عدالتخواهانه مزدک آغازشد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۳۰- نقش مزدک روی دیوارهای تخت جمشید
۳۰آبان۱۳۳پیش از هجرت-۲۱نوامبر ۴۸۸:
مزدک پسر بامداد، یک روحانی زرتشتی، از شهر استخر فارس (شیراز) بود و گفت که عقاید او تفسیر درست آموزشهای زرتشت است که هدفی جز نیکبختی بشر ندارد
و زمانی این نیکبختی تحقق خواهد یافت که برابری انسانها تأمین شود‌. باید مالکیتها عمومی ‌باشد و هر کس در حد نیاز خود از محصول و تولیدات استفاده کند‌. خدا انسانها را هنگام تولد برابر می‌آفریند و باید این برابری در طول حیات آنان حفظ شود‌. آزادی موهبت بزرگی است، ولی بدون برابری اجتماعی ــ اقتصادی، آزادی احساس نخواهد شد.
مزدک عقاید اقتصادی ــ اجتماعی خود را که بر مبنای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت بود، اعلام داشت که مورد مخالفت آخوندها و روحانیان آن زمان قرار گرفت.
پس از چندی، مزدک و طرفداران او از طرف روحانیان و دربار انوشیروان مورد حمله قرار گرفتند و سربازان که مزدکیان را احاطه کرده بودند، شمیشرکشان هجوم بردند و آنان را از دم تیغ گذرانیدند و ظاهراً تمام رؤسا و خود مزدک در این واقعه به‌قتل رسیدند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید