ایران – جلسه عمومی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت با حضور رئیس این دانشگاه

0
594
جلسه عمومی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت با حضور رئیس این دانشگاه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۹-

امروز یک شنبه ساعت سه و نیم بعدازظهر هاشمی رئیس دانشگاه صنعت نفت به دانشکده آبادان می رود تا با دانشجویان گفت و گو کند. دانشجویان صنعت نفت اعلام کردند که این جلسه در محل نمازخانه دانشکده صنعت نفت با حضور همه دانشجویان برگزار خواهد شد.

دانشجویان درعین حال اعلام کردند که شعر بیاد ماندنی زنده یاد ایرج میرزا « هر وعده که دادند به ما باد هوا بود» را در حضور رئیس دانشگاه همخوانی و همسرایی خواهند کرد. لازم به ذکر است که این شعر را دانشجویان و دانش آموختگان صنعت نفت در تجمع شان در جلوی وزارت نفت اجرا کردند که با استقبال زیادی مواجه شد.

شایان ذکر است که امروز نیز دانشجویان بالباسهای فارغ التحصیلی خود درتجمع مقابل وزارت نفت حاضر شدند/
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید