ایران -جشن مهرگان، آغازشد

0
750
جشن مهرگان، آغازشد

 

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۱۱- برگزاری جشن مهرگان در ایران باستان و دربار هخامنشی
۱۶مهر – ۸اکتبر:
روز ۱۶مهر در ایران باستان، آغاز جشن مهرگان بوده ‌است که ریشه در آیین مهر، یعنی یکی ازکهن‌ترین آیینهای ایرانی داشت. جشنی سرشار از پیام نیکی و شادی که از شانزدهم تا بیست و یکم مهرماه برگزار می‌شد.
مهر (میترا) در پارسی مفهوم ”فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت“ داشته و ضد دروغ و دروغگویی و پیمان‌شکنی و نامهربانی‌کردن بوده است.
به دستور داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی دبستانهای ایران از مهرماه آغاز به کار کردند و انتشار همین نوشته‌ها سبب شد که در سراسر جهان آغاز سال تحصیلی از سپتامبر (۱۰شهریور تا ۱۰مهر) قرار داده شود.
حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه خود منشأ جشن مهرگان را پیروزی مردم در مبارزه کاوه آهنگر علیه یک پادشاه خودکامه به‌نام ضحاک یا بیوراسب دانسته است.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید