ایران -جامعه پرستاری در آستانه انفجار

0
572
جامعه پرستاری در آستانه انفجار است.

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۳- روز سه شنبه ۲ آبان ۹۶،جمعی از پرستاران بیمارستان هزارتخت خوابی (خمینی )در اعتراض به فشار کاری، سطح حقوق و عدم پرداخت بموقع آن در این بیمارستان تجمع کردند. مشابه این تجمع در سایر بیمارستان های دانشگاه تهران نیز برگزار شده است.
وضعیت پرستاران در ۴ سال گذشته نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر شده است. در دوران روحانی رضایت پرستاران جلب نشده و مخصوصا وضعیت در یک‌سال گذشته باتوجه به مشکلات مالی دولت بدتر بوده و کارانه‌ها عقب افتاده است. می‌توان گفت جامعه پرستاری در آستانه انفجار است.
محمد شریفی‌مقدم با اشاره به اینکه سالانه حدود ۵۰۰ پرستار مهاجرت می‌کنند، گفت: «تعداد افرادی که در یک سال گذشته برای مهاجرت به سازمان نظام پرستاری مراجعه کردند؛ ۲۰۰ نفر است. وضعیت پرستاران در دوران روحانی بدتر شده است».
وی اضافه کرد:« مهاجرت کاری پرستاران کانال‌های مختلفی دارد، آماری که نظام پرستاری در اختیار دارد حداقل تعدادی است که به واسطه شغل‌شان مهاجرت کردند. زیرا افراد بیشتر به صورت مستقل برای مهاجرت اقدام می‌کنند و آماری که نظام پرستاری در اختیار دارد بخشی از تعداد افرادی است که به کشورهای مختلف مهاجرت کردند».
او ادامه داد: «در یک سال گذشته حدود ۲۰۰نفر از پرستاران ایرانی فقط از کانال سازمان نظام پرستاری مهاجرت کردند، اما فکر می‌کنم سالانه حدود ۵۰۰پرستار از راه‌های مختلف مهاجرت می‌کنند. متاسفانه آمار مهاجرت پرستاران خیلی بیشتر از این‌هاست اما آنچه که به صورت دقیق در اختیار سازمان نظام پرستاری باشد».
کاملا واضح و روشن است که چرا این میزان از پرستاران ایرانی ازکشور خارج میشوند. نبود امکانات کافی؛ نداشتن حقوق مکلفی؛ فقر و از همه مهمتر به رسمیت نشناختن ارزش کار پرستاران؛ اینها همه؛ از عوامل فرار پرستاران به کشورهای همسایه و یا کشورهای اروپایی و آمریکایی می شود. درحالیکه در ایران درکلیه مناطق جغرافیایی یکی از نیازهای مبرم این جوامع داشتن پرستارانی حاذق و دلسوز برای رسیدگی به بیماران است.
ریشه اصلی همه مشکلات در حاکمیتی است که کمترین حقی برای اقشار مختلف مردم قائل نیست
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید