ایران-تهدید مظفر صالح نیا به ضبط وثیقه

0
640
تهدید مظفر صالح نیا به ضبط وثیقه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۷-روز سه شنبه ۴ مهر ۹۶ مظفر صالح نیا عضو هئیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در محل کار خود در سنندج توسط مأموران لباس شخصی، بدون ارائه هیچگونه کارت شناسی، سند و یا مدرکی بازداشت گردید. این امر در پی اعتراضات مردم نسبت به کشتار کولبران مرزی، اعتراضات به فشار بر زندانیان و احضار و بازداشت فعالین کارگری و معلمین صورت گرفت. همان روز دادستانی تهران طی ابلاغیه ای مهلت ۱۰ روزه ضبط وثیقه در صورت عدم مراجعه جعفر عظیم زاده به دادستانی برای سپری کردن مدت باقیمانده دوره محکومیتش را داد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید