ایران-تهدید مردم خوزستان در مقابل بیماری هاری و سالک

0
439
تهدید مردم خوزستان در مقابل بیماری هاری و سالک
تهدید مردم خوزستان در مقابل بیماری هاری و سالک

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۱۷-مردم خوزستان به دلیل وضعیت سگهای ولگرد دراین شهر مورد تهدید بیماریهای هاری و سالک هستند.
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با ابراز نگرانی از افزایش جمعیت سگ های ولگرد در شهرهای خوزستان گفته است: این حیوانات مخزن بیماری “هاری” که می تواند منجر به مرگ شود و “سالک” و “کیست هیداتیک” هستند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید