ایران-تهدید اعتصاب کنندگان مخابرات: اگر ادامه دهید اخراجتان میکنیم

0
669
تهدید اعتصاب کنندگان مخابرات: اگر ادامه دهید اخراجتان میکنیم
تهدید اعتصاب کنندگان مخابرات: اگر ادامه دهید اخراجتان میکنیم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۱۳-روابط عمومی مخابرات در واکنش به اعتراض گسترده و سراسری  کارکنان شرکتی مخابرات توضیحاتی را منتشر کرد که در واقع تهدید به اخراج در صورت ادامه اعتراضات شرکتی ها است. مخابرات تجمع کنندگان را «گروه معدودی از کارکنان» خوانده که «گروهها و جناح های سیاسی» هر از چند گاه آنها را به برپایی تجمعاتی «تحریک» می نمایند و با این که مخابرات «نیازبه این تعداد نیرو به خصوص در بخش پیمانکاری» ندارد آنها را تاکنون تعدیل نکرده، ولی  «اگر این روند ادامه پیدا کند و حمایت تعدادی از جریان های سیاسی به تقویت آن منجر شود، این شرکت علی رغم میل خود مجبور میشود جمع زیادی از این پرسنل را تعدیل کند.»

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید