ایران – تنبیه بدنی دانش آموزان در یکی از مدارس «چرداول »دراستان ایلام

0
686
تنبیه بدنی دانش آموزان در یکی از مدارس «چرداول »دراستان ایلام

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۸-نه مدرسه شکنجه گاه است، نه جگرگوشه های مردم اسیرجنگی
آثار تنبیه بدنی ناشی از خشم مدیر برروی بدنهای نحیف این دانش آموزان موضوعی نیست که بتوان براحتی از کنار آن گذشت.
حتی اگر والدین این دانش اموزان بدلایلی نظیر اغماض و یا عدم آگاهی از قوانین ومقررات،پیگیر این بی قانونی ازطریق مراجع ذیربط نبوده، این مسئولین آموزش وپرروش شهرستان واستان هستند که باید پاسخگوی بی توجهی مدیران به بخشنامه های صادره دراین زمینه از سوی وزارت آموزش و پرورش باشند.
همه مامی دانیم که تنبیه بدنی کودک نه تنها نتیجه موثری را در تربیت و بهبود وضعیت آموزشی او در پی ندارد، بلکه دربسیاری از موارد نتیجه برعکسی از آن عاید شده است.
بنا به نظر متخصصین حوزه تربیتی با تاثیر منفی بر روحیات کودکان، از آنان افرادی پرخاشگر، انتقامجو و منزوی خواهد ساخت .با علم به این موضوع باید گفت، همواره واکنش جامعه و والدین دانش آموزان به خبر تنبیه بدنی کودکان در مدارس در هرنقطه ای از کشور، واکنشی تند همراه با عتاب و رویگردانی آنان از متوسلین به این شیوه منسوخ وبدیهی بوده است.
همه این نمونه ناشی از سیاستهای ضدمردمی حاکمان ایران است که منشا اصلی آن فقر و فشارهای عصبی میباشد.
اضافه براین عدم صلاحیت مدیرانی که فقط وفقط بخاطر بسیجی بودن یا پاسداربودن استخدام شده اند که هیچکدام صلاحیتی برای این مهم ندارند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید