ایران-تصرف موسسه ملل توسط مالباختگان کوهدشت

0
825
تصرف موسسه ملل توسط مالباختگان کوهدشت

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۱-صبح روز شنبه اول مهر سپرده گذاران آرمان برای غارت اموالشان دست به تجمع اعتراضی زدند و موسسه ملل را به تصرف خود در آوردند. گفتنی است که شعبه های این موسسه در اهواز و کوهدشت و خرم آباد نیز در تصرف سپرده گذاران می باشد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید