ایران -تصرف بابل بدست کورش کبیر

0
999
تصرف بابل بدست کورش کبیر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۱-۱۳اکتبر ۵۳۹ پیش از میلاد – ۲۱مهر۱۱۶۰پیش ازهجرت:
کوروش اول بنیانگذار کشور ایران، بابل را که دولت آن از زمان نبوکدنزر دومNebuchadnezzar (بخت‌النصر) راه ستمگری را نسبت به مردم خود و ملل دیگر در پیش گرفته بود، متصرف شد.
بابل شهری در جنوب عراق امروز بود و هم‌اکنون نیز هست (۸۰کیلومتری جنوب بغداد امروز و در کنار فرات)، و پایتخت دولتی بود که قلمرو آن تا مدیترانه ازجمله فلسطین امروز (جودا Judah) امتداد داشت.
شهر بابل بارویی بسیار مستحکم داشت و طبق برخی نوشته‌ها تصرف آن ۱۶روز طول کشید.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید