ایران-ترک تحصیل کردن ۷۰۰۰ دانش آموز در اصفهان در یک سال گذشته

0
581
ترک تحصیل کردن دانش آموز در اصفهان
ایران-ترک تحصیل کردن 7000 دانش آموز در اصفهان در یک سال گذشته

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۳-سال گذشته به طور متوسط در اصفهان ۷۰۰۰ دانش آموز ترک تحصیل کردند. یکی از علت های ترک تحصیل دانش آموزان در این مقطع در روستاها ازدواج زودهنگام و در دیگر مناطق نیز کار کردن در مناطق کشاورزی و صنعتی عامل ترک تحصیل دانش آموزان است.
علت ترک تحصیلی بسیار از افراد به دلیل فشارهای اقتصادیست که خانواده ها متحمل می شوند. با توجه به ساختار آموزشی که هر روز بیش از گذشته پولی می شود باعث گردیده که   بیش ازپیش  شاهد ترک تحصیل دانش آموزان بشویم.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید