ایران-تراژدی غم انگیز دبستان ۲۲بهمن بُرمُک

0
717
تراژدی غم انگیز دبستان ۲۲بهمن بُرمُک

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۸-وضعیت اسفناک مدارس در گوشه کنار میهن پایان ناپذیر است. مدرسه ۲۲ بهمن بُرمُک از توابع بخش مرکزی نیکشهر و زیر نظر آموزش وپرورش بخش بنت در آغاز سال تحصیلی قابل تأمل است.
برمک در این مصیبت فرهنگی تنها نیست. صدها برمک دیگر در بلوچستان وجود دارد، برمک ها، جوکان ها، چاهان ها، کورینگ ها و… را باید دید پیش از آنکه غنچه ای دیگر زیر آوارهایش پرپر شود.
از غارتگران اموال ملت ایران باید پرسید؛ معلمان با چه انگیره ای در چنین مدرسه ای تدریس کنند؟ دانش آموزان با چه شور وشوقی روی نیمکت هایش مشق بنویسند؟ و این همه ثروت و منابع طبیعی خرج کدام آبادانی می شود؟

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید