ایران – تحصیلکرده های بیکاراردبیل تهدیدی جدی

0
271
تحصیلکرده های بیکاراردبیل تهدیدی جدی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۱۴-۷ لشگر جوان تحصیلکرده بیکار در استان اردبیل!
نزدیک۷۰ هزار جوان تحصیل کرده، معادل هفت لشگر در استان اردبیل بیکار وجود دارد که می تواند به عنوان یک تهدید جدی تلقی شود.
جمعیت فعال استان در سال گذشته ۴۱۸ هزار نفر محاسبه شده و مجموع شاغلان ۳۵۲ هزار و ۶۷۳ نفر به ثبت رسیده است.
وی تعداد بیکاران را ۶۵ هزار و ۴۵۰ نفر برشمرد و افزود:
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: در سال ۹۵ استان اردبیل رتبه ۲۸ ام کشوری در نرخ بیکاری را کسب کرده است.
رحیمی تأکید کرد: میزان اشتغال شاغلان بخش کشاورزی در استان ۳۵.۱ درصد و در میانگین کشوری ۱۸ درصد است که بیانگر اشتغال قابل توجه در این حوزه است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اشتغال بخش خدمات کشور را ۵۰.۱ درصد و در استان ۴۱.۳ درصد عنوان کرد.
به گفته رحیمی در اشتغال بخش خصوصی شاهد اشتغال ۸۷.۶ درصدی در استان و اشتغال ۸۳.۵ درصدی در کشور هستیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون مشاغل خانگی شهرداری ها موظف هستند به صورت دوره ای مکان مناسب برای عرضه تولیدات مشاغل خانگی تدارک ببینند که در این راستا با مشکل مواجه هستیم.
اردبیل، با در نظر گرفتن شاخص ها و معیارهای دولت در شناسایی و تعریف افراد شاغل و بیکار و قبول آمار رسمی اعلامی از سوی مدیرکل کار استان باید پذیرفت که هم اکنون نزدیک ۷۰ هزار جوان تحصیل کرده، معادل هفت لشگر در استان اردبیل بیکار وجود دارد که در صورت عدم برنامه ریزی برای این مهم، چه بسا خود به عنوان یک تهدید جدی بشمار می رود.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95