ایران – تجمع کارکنان بیمارستان خمینی اهواز درمحل دانشگاه علوم پزشکی

0
293
تجمع کارکنان بیمارستان خمینی اهواز درمحل دانشگاه علوم پزشکی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲دومین روزتجمع کارکنان بیمارستان خمینی اهواز
تهدید کارکنان به اخراج از کاردرصورت اعتراض
روزچهارشنبه اول آذر،جمعی از کارکنان بیمارستان خمینی اهواز دراعتراض به عدم پرداخت ماه هاحقوق وحق بیمه مقابل استانداری خوزستان،تجمع کردند.
روز سه شنبه۳۰آبان نیز این کارکنان در محل دانشگاه علوم پزشکی اهواز تجمع کرده بودند.
یکی ازکارکنان معترض بیمارستان : تعدادی از کارکنان پیمانکاری این مرکز با هشت تا ۱۲ سال سابقه بین پنج تا ۱۰ ماه حقوقی دریافت نکرده اند و وضعیت آنها مشخص نیست.
؛حدود 80 نفر با مشکل دریافت حقوق و مزایا روبه رو هستند.
بیمه کارکنان نیز به موقع پرداخت نمی شود و ما سالی ۲ بار حقوق می گیریم.
برای استخدام برخی نیروهای پیمانکاری، تبعیض قائل می شوند و در صورت اعتراض، به اخراج تهدید می شویم.
وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ جوابی از مسئولان مربوطه دریافت نکرده ایم اضافه کرد: در مواقع بحران ما را نیروی دانشگاه می نامند اما وقتی طلب حقوق می کنیم به عنوان نیروی خصوصی قلمداد می شویم.
این نیروی معترض مرکز آموزشی درمانی خمینی اهوازافزود:دیروز سه شنبه نیز در محل دانشگاه علوم پزشکی اهواز تجمع داشتیم و تجمع امروز دومین تجمع اعتراضی ماست.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95