ایران- تجمع پرسنل بیمارستان بوشهر در اعتراض به وعده های دروغین شرکتهای بیمه

0
867
تجمع پرسنل بیمارستان بوشهر در اعتراض به وعده های دروغین شرکتهای بیمه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۰-جمعی از پرسنل بیمارستان شهدای خلیج فارس روز پنج شنبه ۹ شهریور ۹۶ در اعتراض به عدم پرداخت کارآنه خود در لابی بیمارستان دست به تجمع اعتراضی زدند.
این تجمع در اعتراض به بدقولی شرکت های بیمه ای برای پرداخت مطالبات پرسنل صورت گرفت. کارانه پرسنل بیمارستان ها جزئی از تعهدات بیمه هاست که دچار تاخیر 6 ماه شده و کارانه بهمن ماه سال گذشته پرسنل بیمارستان شهدای خلیج فارس تازه روز گذشته پرداخت شده است. با توجه به وضعیت سازمان های بیمه گر، عدم پرداخت کارانه های پرسنل بیمارستان ها ابعاد کشوری دارد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید