ایران-تجمع مالباختگان کاسپین جلوی دادستانی کل کشور در تهران

0
512

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۱۷-مالباختگان موسسه کاسپین دراعتراض به عدم پاسخگویی و بازگرداندن پولهای به غارت رفته شان روز دوشنبه ۱۶مرداد۹۶ در مقابل دادستانی کل کشور تجمع اعتراضی برگزارکردند. تجمع کنندگان به سمت ساختمان بانک مرکزی اقدام به راهپیمایی کردند.
نیروهای انتظامی و ضدشورش و پلیس تجمع کنندگان را محاصره کرده بودند تا مانع گسترش این حرکت اعتراضی شوند.

تجمع مالباختگان کاسپین جلوی دادستانی کل کشور در تهران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید