ایران-تجمع مالباختگان موسسات مالی در مقابل بانک مرکزی در تهران

0
497

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲-بیش از ۵ هزار تن از غارت شدگان کاسپین آرمان و ثامن الحجج روز یکشنبه ۱ مرداد از ساعت ۳ بعدازظهر در مقابل بانک مرکزی تجمع کردندو راهپیمایی شان به سمت میدان محسنی ادامه داشت و طول آن به چند کیلومتر میرسید. تجمع کنندگان بنرهای بزرگی با خود حمل میکردند که روی آن شعار الله اکبر نوشته شده بود.
آنها شعار می دادند.
نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب
بانکهای ایران دزدن پولهای ما رو می دزدن
مرگ بر سیف
پولهای ما دست کیه؟ خجالت هم خوب چیزیه؟
پولهای مارو پس بدین
مفسد اقتصادی اعدام باید گردد سپرده های مردم آزاد باید گردد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید