ایران-تجمع مالباختگان در کرمان

0
243

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۶-تجمع زیادی از مالباختگان شعبه خواجو در کرمان در اعتراض به غارت اموالشان، دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع کنندگان در برابر ساختمان این موسسه گردهم آمدند و شعار می دادند:
زیر بار ستم نمی کنیم زندگی جان فدا می کنیم در ره آزادگی وای از این ظلم وای از این ظلم
دولت به این بی غیرتی یا حسین هرگز ندیده ملتی یا حسین

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ