ایران-تجمع غارت شدگان کاسپین مقابل ساختمان اقتصاد و دارایی

0
536

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۲-مردم غارت شده موسسه کاسپین امروز صبح یک شنبه ۱۲ شهریور مجددا در اعتراض به غارت اموالشان توسط این موسسه حکومتی رژیم مقابل وزارت اقتصاد و دارایی تجمع کردند.
مردم دراین تجمع با در دست داشتن پلاکاردهای شعار می دادند «آخر بی غیرتی اختلاس دولتی».
همچنین آنان بنرهای بزرگی را حمل میکردند که روی آن نوشته شده بود: جواب بانک مرکزی در مقابل تمام اسنا و مدارک برگه بی ارزشی است به اسم علی الحساب بدون درج مبلغ باقیمانده
موسسات غیرمجاز در کمتر از یک ماه ادغام و مجاز می شوند؟
قرار بر این شده که بعد از آن به سمت ساختمان قوه قضاییه راهپیمایی کنند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید