ایران-تجمع رزمی کاران خوزستان در اعتراض به بودجه کم

0
531
تجمع رزمی کاران خوزستان در اعتراض به بودجه کم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۹-جمعی از رزمی کاران استان خوزستان روز چهارشنبه ۸ شهریرو ۹۶ در اعتراض به بودجه کم و اهمیت ندادن کارگزاران رژیم به ورزشهای رزمی در مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع کردند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید