ایران -تجمع داوطلبان دستیاری دندانپزشکی چرا؟

0
544
تجمع داوطلبان دستیاری دندانپزشکی چرا؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۱۱-علت اصلی تجمع و اعتراض داوطلبان دستیاری دندانپزشکی سهمیه بندی ناعادلانه ای است که برای بسیجیان قائل میشوند. برای بسیجیان ۲۵درصد وبرای بومیان ۵درصد درنظر گرفته شده است. رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با تشریح فرآیند قبولی در سهمیه‌های مختلف آزمون دستیاری دندانپزشکی گفت: «بر اساس ظرفیت اولیه که اعلام شده بود ۳۷۸ نفر در این آزمون پذیرفته می‌شدند که پس از انتخاب رشته، ۳۷ ظرفیت در دو کد رشته محل خالی ماند و در نهایت ۳۴۱ نفر پذیرفته شدند.» پورکاظمی یادآور شد: «بر اساس قانون از میان ۳۷۸ نفر ظرفیت اولیه، باید ۳۰درصد به سهمیه بومی، ۲۵ درصد به سهمیه رزمندگان و ایثارگران و ۵ درصد به سهمیه رزمندگان و ایثارگران بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اختصاص می‌یافت که مجموع آن ۶۰ درصد ظرفیت پذیرش می‌شد، اما با توجه به اینکه تمام این سهمیه‌ها به نحوی خالی ماندند، بقیه ظرفیت این سهمیه‌ها به سهمیه آزاد اختصاص یافته است.»
انحصارطلبی در تمامی ارگانها بیداد میکند بطوری که حق اصلی ورود به سطوح علمی در کشور با تبعیض و به شکلی ناعادلانه در اختیار بسیجیانی قرار میگیرد که تنها به دلیل مزدوری و بودن در خدمت نظام ننگین ولایت فقیه؛ وارد دانشگاهها و رشته های تخصصی می شوند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید