ایران – تجمع دانشگاه تهران در روز ۶ آبان

0
557
تجمع دانشگاه تهران در روز ۶ آبان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۶-دانشجویان دانشگاه تهران درپی فراخوان به تجمع در روز ۶ آبان هم اکنون در مقابل دانشکده فنی درحال دادن شعار های خود هستند
تشکل وابسته نمیخوایم نمیخوایم
احضار دانشجویان محکوم است محکوم است
دانشجو ی زندانی آزاد باید گردد.
برنامه ی فرجی برنامه ی غلامی است.
هم اکنون تجمع دانشگاه تهران
شعار دانشجویان :
تدبیر این وزارت علم است یا تجارت
دولت اعتدالی سفره ی ما شد خالی
دانشجویان که در پردیس مرکزی٬ روبروی دانشکده فنی تجمع کرده اند شعار می دهند: پردیس بین الملل انحلال انحلال
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید