ایران -تجمع اعتراضی معلمان مقابل اداره کل آموزش و پرورش کرمان

0
596
تجمع اعتراضی معلمان مقابل اداره کل آموزش و پرورش کرمان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲۴-روز دوشنبه ۲۴مهرماه ۹۶ جمعی از از معلمان و کارکنان شرکتی آموزش و پرورش برای لحاظ شدن سابقه کارشان در روند استخدام مقابل اداره کل اموزش و پرورش کرمان تجمع اعتراضی بر پا کردند .این تجمع برای دومین روز متوالی است که مقابل این محل توسط معلمان انجام میگردد.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید