ایران- تجمع اعتراضی معلمان آزادِ در سراسر کشور در مقابل مجلس

0
384
تجمع اعتراضی معلمان آزادِ در سراسر کشور در مقابل مجلس
تجمع اعتراضی معلمان آزادِ در سراسر کشور در مقابل مجلس

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۱۲-صبح دیروز یکشنبه ۱۱تیر ۹۶ بیش از ۱۰۰نفر از معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی از سراسر کشور با تجمع در مقابل مجلس  نسبت به تبعیض در پرداخت حقوقها و شرایط شغلیشان دست به اعتراض زدند. به گفته یکی از معلمان شرکت‌کننده در این تجمع ”نه از حق بیمه بهره‌مندیم و نه حداقل دستمزد به ما پرداخت می‌شود و در تابستان هم درآمدی داریم“.یکی دیگر از معلمان شرکت‌کننده در این تجمع با بیان این‌که ما خواستار جذب در آموزش و پرورش هستیم بر ادامه تجمعات تا رسیدن به خواسته‌هایشان تأکید کرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید