ایران-تجمع اعتراضی مربیان در لرستان

0
588
تجمع اعتراضی مربیان در لرستان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۳۰-در شهر لرستان روز یکشنبه ۲۹ مرداد ۹۶ حدود ۲۰۰ تن از مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش لرستان تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.
تجمع کنندگان می گویند در سال ۱۳۹۴ به خاطر نداشتن رشته مرتبط به کار گیری نشدیم اما در تاریخ ۲۵/۱/۹۵ دستورالعملی به شماره ۹۶۴۱ صادر و اختیار استخدام آموزشیاران جا مانده نهضت سواد آموزی را به مدیران کل آموزش و پرورش واگذار کرد.
معترضان می گویند با وجود اختیار کامل در اداره کل آموزش و پرورش لرستان اما که تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای دستورالعمل شماره ۹۶۴۱ صورت نگرفته و ۲۰۰ نفر از آموزشیاران نهضت سواد آموزی در لرستان کماکان بلا تکلیف هستند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید