ایران-تجمع اعتراضی مالباختگان درمشهد

0
487
تجمع اعتراضی مالباختگان درمشهد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۲-امروز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶ بسیاری از غارت شدگان در مشهد در ادامه تجمعات و اعتراضات به عدم پاسخگویی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید