ایران-تجمع اعتراضی مالباختگان البرزدر مقابل بانک مرکزی در تهران

0
589

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲۷-روز چهار شنبه۲۵ مرداد ۹۶ غارت شدگان آرمان دراعتراض به عدم پاسخگویی به خواسته هایشان درمقابل بانک مرکزی تجمع اعتراضی برگزار کردند. خواسته این غارت شدگان این بود چرا بعد ا ز یک سال هنوز هیچ پاسخی به خواسته هایشان داده نشده است. آنها همچنین شعار می دادند:
جان فدا میکنیم در ره آزادگی
وای از این ظلم وا ی از این ظلم
مردگ بر سیف
دولت تدبیرو امیدکوتدبیر؟ کو امید؟

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید