ایران -تجمع اعتراضی فعالان دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

0
727
تجمع اعتراضی فعالان دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۳۰-به دنبال فراخوان قبلی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران روز شنبه ۲۹ مهر تجمع و تحصن کردند.
جمعی از فعالان دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در اعتراض به نابسامانی‌های این دانشکده که با سیاست محدودسازی فعالیت های دانشجویی همراه بوده است تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مسئولان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پس از بازسازی ساختمان این دانشکده با درپیش گرفتن سیاست محدود سازی فعالیت های دانشجویی قصد دارند که فضاهای فیزیکی محل استقرار فعالان دانشجویی را کاهش دهند که این تصمیم با واکنش دانشجویان مواجه شده است.
مسئولان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تاکنون در مقابل خواسته فعالان دانشجویی این دانشکده هیچ پاسخی نداده اند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید