ایران -تجمع اعتراضی فرهنگیان تبریز برای مطالبه بودجه عادلانه

0
662
تجمع اعتراضی فرهنگیان تبریز برای مطالبه بودجه عادلانه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۱۱-روز پنجشنبه ۱۳مهرماه ۹۶معلمین وفرهنگیان تبریز به فراخوان داده شده برای تجمعات روز جهانی معلم پاسخ داده و باشرکت خوددراین تجمع سراسری برخواسته های خود که برخورداری ازحقوق عادلانه ورفع تبیعض است پا ی فشرده ودرمقابل آموزش وپرورش تبریز تجمع اعتراضی کردند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید