ایران -تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته و شاغل در در بجنورد

0
567
تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته و شاغل در در بجنورد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۱۱-فرهنگیان بجنورد که شامل بازنشستگان و شاغلین بودند به فراخوان سراسری جهت شرکت دراعتراضات روزمعلم پاسخ داده و باشرکت خود برمطالبات وخواسته های به حق خود پای فشرده ودرمقابل اداره کل آموزش وپرورش این شهر تجمع اعتراضی کردند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید