ایران – تجمع اعتراضی دانشجویان علم و فرهنگ درتهران

0
897
تجمع اعتراضی دانشجویان علم و فرهنگ

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۱-روز شنبه ۱۱ آذر ماه؛ دانشجویان علم و فرهنگ تهران، به پولی سازی آموزش و افزایش شهریه ها دست به تجمع اعتراضی زدند.
آنان بر روی دست نوشته های خود نوشته بودند:«تا وقتی شورای صنفی نداریم؛ تجمع ما غیرقانونی نیست! حراست عزیز لطفا تهدید نکن»
قابل توجه است که مساله شهریه ها ی ؛ کلان دانشگاهها ؛ یکی ازمشکلات اساسی دانشجویان سراسر ایران میباشد ؛ زیراکه هزینه درس خواندن درایران به خودی خود امری بسیار مهم است و تقریبا کمر خانواده ها را شکسته است ؛
اما با وجود این هر روز درنظام غارت وچپاول حاکم بر ایران پولی سازی آموزش ابعاد گسترده تری میگیرد؛ بطوریکه خیلی ازدانشجویان درحین تحصیل مجبور به ترک تحصیل شده و به خیل بیکاران میپیوندند و در مواردی هم بوده است که دانشجویان به اعتیاد ویا دزدی و خودکشی کشید ه شده اند .
اما مهمترین راه کار برای دست یابی به آرامش درمحیط آموزشی چیزی نیست به غیر ازبین رفتن دانشگاههای آزاد و داشتن آموزش رایگان

برای همه اقشار اجتماعی است .
پیش به سوی آموزش رایگان درایران .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید