ایران – تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر شهر قاین

0
488
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر شهر قاین

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۵-روز شنبه۴آذرماه۹۶ دانشجویان دانشگاه بزرگمهر شهر قاین در اعتراض به قیمت گران و کیفیت پایین غذای سلف سرویس این دانشگاه با چیدن ظروف غذای خود روی زمین محوطه سلف سرویس و محوطه دانشگاه دست به تجمع زدند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید