ایران- تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خوارزمی به وضعیت صنفی رفاهی در استان البرز

0
630
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خوارزمی به وضعیت صنفی رفاهی در استان البرز

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۳۰-روز سه شنبه۳۰آبانماه۹۶دانشجویان دانشگاه خوارزمی بار دیگر صدای حق خواهی خود را به گوش مسئولین قانون شکن استان البرز رساندند؛ مسئولینی که برخلاف دستور وزیر کشور مبنی بر احداث ایستگاه مترو برای دانشگاه خوارزمی عمل کرده و حتی زیر حرف های خود زدند و برخلاف آنچه گفته بودند عمل کردند.دانشجویان از ساعت ۹۳۰دقیقه صبح با جمعیتی قریب به ۶۰۰نفر و با شعارهای «تهران کرج نداره/ دزدی ادامه داره؛
خوابگاه و سلف نداره/
دزدی ادامه داره»
تجمع خود را در ساختمان مرکزی دانشگاه شروع کردند و با راهپیمایی و شعار «دانشجو اتحاد اتحاد» دیگر دانشجویان دانشگاه را با خود همراه ساختند و به سمت درب ورودی دانشگاه حرکت کردند.دانشجویان در پایان تجمع اعلام کردند در صورتی که به خواست های آنان پاسخ مطلوب داده نشود تجمعات خود را ادامه می دهند.
خبرهاى ما را مى توانید در کانال ‏تلگرام نیز دنبال کنید
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید