ایران – تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه فردوسی

0
909
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه فردوسی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۱۴-امروز ۱۴آبان ۹۶ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تجمع اعتراضی برگزارکردند.
طبق گزارشات رسیده از دانشگاه فردوسی مشهد دانشجویان این دانشگاه روز گذشته اعلام کرده بودند که در روزهای شنبه ویکشنبه ازخوردن غذا خودداری خواهند کرد ؛علت این اعتراضات کیفیت بدغذا ؛ وعدم پاسخگویی به این تضاد هاست ؛بخصوص که پس از مشاهده کرم در غذای دانشگاه ؛دانشجویان تصمیم گرفتند که به این اعتراضات خود ادامه بدهند؛تا جواب قانع کننده ای بگیرند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید