ایران – تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده نفت

0
590
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده نفت

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۲۵-روز پنجشنبه ۲۵ آبان ۹۶دانشجویان دانشکده نفت آبادان دراعتراض به عدم انجام تعهدات وزارت نفت به دانشجویان تجمع اعتراضی برپا کردند وخواستار استعفای جمعی اعضا هیئت رئیسه هستند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید