ایران – تجمع اعتراضی دانشجویان به عدم احداث ایستگاه مترو دانشگاه در واحد کرج

0
535

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱-روز سه شنبه ۳۰آبان ۹۶ دانشجویان با شعار دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد؛ ایستگاه خوارزمی حق مسلم ماست؛
دانشجو اتحاد اتحاد نسبت به عدم احداث ایستگاه مترو دانشگاه در واحد کرج؛ دست به اعتراض زدند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید