ایران-تجمع اعتراضی بزرگ مالباختگان و معلمان در مقابل مجلس

0
518

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۱۶-صبح امروز سه شنبه ۱۶ خردادماه ۹۶ به دنبال فراخوان به تجمع اعتراضی مالباختگان موسسات مالی٬  شمار زیادی از معلمان و مالباختگان در مقابل مجلس تجمع کردند. این تجمع اعتراضی که ساعت به ساعت بر تعدادشان افزوده میشد خشمگین شعار می دادند: کاسپین دزدی کرده، سیف حمایت کرده،  این بانک مرکزیه، یا مرکز دزدیه
همزمان با این تجمع، مالباختگان کاسپین در مهشد هم دست به تجمع اعتراضی زدند که منجر به درگیری با نیروهای انتظامی حاضر در صحنه شد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید