ایران -تجمعات واعتراضات بازنشستگان تهران درروزجهانی معلم مقابل سازمان برنامه وبودجه

0
720
تجمعات واعتراضات بازنشستگان تهران درروزجهانی معلم مقابل سازمان برنامه وبودجه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۱۱-پنج‌شنبه۱۳مهرماه۹۶ بازنشستگان مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تجمع زدند آنها بنرهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته است «معلم؛کارگر؛ دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «گرامی باد اتحاد همه بازنشستگان لشکری و کشوری» و « ما خواهان حقوق بالاتر از خط فقر به میزان حداق ۴میلیون تومان هستیم» و « جام معلم زندان نیست» و «تا پایان دریافت مطالباتمان می‌ایستیم».

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید