ایران – تجمعات دانشجویی دردانشگاههای تهران ؛علامه ؛خوارزمی ؛ ملی

0
780
تجمعات دانشجویی دردانشگاههای تهران ؛علامه ؛خوارزمی ؛ ملی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۳-امروز به مناسبت روز دانشجو دردانشگاههای سراسری دانشجویان اقدام به تجمع کردند .
دراین اجتماعات دانشجویان خواستار برچیده شدن نظام پولی در دانشگاههای کشور شدند
دراین تجمعات اعتراضی ؛ دانشجویان مطالبات وخواسته های خود را درغالب شعارهایی بیان کردند ؛ که دراینجا به بخشی از آنها اشاره میکنیم :
درپلاکاردی بین دانشجویان علامه ؛ تهران و خوارزمی نوشته بود :
دانشگاه نمرده است
شعارها :
مسکن و کار و درمان/آموزش رایگان/خواسته ی زحمتکشان
صدای دانشجویان در روزدانشجو
با سنوات و وامها/شدیم برده بانکها
یا تهدید و یا احضار/ساکت نمیشیم این بار
مسکن و کار و درمان/آموزش رایگان/خواسته زحمتکشان
آموزش و سلامت/در خدمت تجارت
در دانشگاه بیگاری/بعد از تحصیل بیکاری
از بابل تا آبادان/سرکوب دانشجویان
خوابگاه دخترانه/زندانه زندانه
همچنین دانشجویان به سیاستهای اقتصادی ؛ اجتماعی چند دهه اخیر اعتراض دارند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید