ایران-تئاتر شهر کرمانشاه به بخش خصوصی واگذار شد

0
325
تئاتر شهر کرمانشاه به بخش خصوصی واگذار شد
تئاتر شهر کرمانشاه به بخش خصوصی واگذار شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۰-به نقل از رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه، تئاتر این شهر به بخش خصوصی واگذار شد. به گفته محمدرضا درند این مجموعه محل درآمد اهالی تئاتر این استان بود که حالا به استناد یک بخشنامه به بخش خصوصی واگذار شده است. وی گفت: در این بخش‌نامه اشاره شده بود که مراکز مازاد به بخش خصوصی واگذار شود و نه مراکزی که در حال استفاده برای هنرمندان هستند و رونق کاری خودشان را دارند. درند اضافه کرد وقتی این مجموعه را از تئاتری‌ها گرفتند گفته شد که درآمد حاصل از این واگذاری برای حمایت از تئاتری‌های استان و انجمن نمایش هزینه می‌شود که بازم این اتفاق رخ نداد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید