ایران-بیرون انداختن یک خانواده ۵ نفره از پارک توسط ماموران شهرداری

0
614
بیرون انداختن یک خانواده ۵ نفره از پارک توسط ماموران شهرداری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲۴-مأموران سرکوبگر شهرداری بکمک پلیس وسایل خانواده ۵نفره که حدود 20روز در پارک شکوفه در خیابان شکوفه تهران بدلیل نداشتن سرپناه چادر زده بودند را از پارک بیرون انداختند و برخی اجناس آنان را به غارت برده و با خود بردند.
طبق خبرهای رسیده این خانواده همان شب در پارک بدون سرپناه گذراندند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید