ایران-بیانیه مشترک ۱۹ تشکل صنفی و مدنی در حمایت از کولبران

0
459
بیانیه مشترک ۱۹ تشکل صنفی و مدنی در حمایت از کولبران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۷-۱۹ تشکل و نهاد صنفی مدنی روز پنج شنبه۲۴شهریور۹۶ در رابطه با کارگران کولبر یک بیانیه مشترکی صادر کردند و از آنها حمایت کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
با سلب حق حیات از کولبران و کارگران امنیت جامعه تضمین نخواهد شد.
جان برای نان
نان برای جان
کارگران کولبر انسان های شریفی هستند که به دلیل بیکاری و نبود شرایط کاری مناسب و شغلی پایدار در استان های مرزی در ازای دریافت مزدی ناچیز با وجود خطرات بسیار خود را به دست کوران حوادث می سپارند و در سخترین شرایط موجود برای رسیدن به لقمه ای نان، در این راه قدم میگذارند و متاسفانه بیشترشان به سلامتی به مقصد نمی رسند و جان خود را از دست می دهند.
به هیچ وجه کولبران موجودات خطرناکی نیستند که بایستی فقط با گزینه مرگ با انها روبرو شویم بلکه کولبران کارگران به ستوه آمده ای هستند که به علت بیکاری و نبود شغل و عدم توسعه یافتگی منطقه، تقسیم ناعادلانه ثروت و بی توجهی مسولین به نیازها و در واقع اهمال خواسته ها و مطالبات مردم، کولبری به آنها تحمیل شده است.
طبق قانون ( ماده ۲۸ و ۳۱) دولت به مثابه تصمیم گیرنده و هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعه یافتگی چند مسولیت مهم را در قبال احاد جامعه بر عهده دارد.
دولت موظف است برای شهروندان مسکن و سرپناه مناسب و همچنین تحصلات رایگان فراهم کند.
علیرغم اینکه متاسفانه دولت درمسیر فقر زدایی وتوسعه نتوانسته برنامه هایش را تحقق ببخشد وتکرار کشتار کولبرانی که به ناحق قاچاقچی نامیده می شوند به یک معضل وتهدید روانی برای جامعه تبدیل شده است.
کارگران و کولبران بدون داشتن تشکلات کارگری خود و بی بهره از بیمه و بیمه های بیکاری از مظلوم ترین و بی حقوق ترین بخش طبقه کارگران ایران هستند که همانند همه ای کارگران دچار استثمار و بی توجهی شده اند کارگرانی که از سر گرسنگی ناچارند سلامت و زندگی خود را به خطر بیندازند…

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید