ایران-بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان(شاخه سقز) به مناسبت آغاز سال تحصیلی

0
681
بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان(شاخه سقز) به مناسبت آغاز سال تحصیلی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۴-به نام خداوند جان و خرد
همکاران فرهیخته و اندیشمند؛
در آستانه ی شروع مهری دیگر و بارش مهرورزی شما بزرگواران بر تارک فرزندان و دانش آموزان عزیزمان هستیم. تلاشها و دلسوزیها و اثرگذاریهای شما در پرورش سرمایه های انسانی و پیشرفت و آبادانی دیارمان را هر آنکس که ذرهای با اصول توسعه آشنا باشد، به خوبی می داند و درک می کند. صمیمانه ترین تبریکات نثار شما باد که آزادی و انسانیت را همواره سرلوحه ی کارتان قرار داده و میدهید.
ما معلمان انگیزهامان را برای ادامه ی مسیر پرتلاطم تعلیم و تربیت، نه از مسئولان و قدرتمداران، که از نگاههای معصوم و مظلوم پر اشتیاق و مهربانانه ی دانش آموزانمان می گیریم و نسبت به سنگینی هزینه های تحصیلی فرزندان بر خانواده ها، احساس مسئولیت می کنیم. به همین خاطر با عزمی راسخ به پیشواز مهر و بهار رویش اندیشه ها می رویم و تبعیضها و بی عدالتیها را نه در کلاس درس که در وقت مقتضی بر سر عاملان و بانیان آن فریاد خواهیم زد. در کلاسهای درسمان، در کنار دروس رسمی؛ آموزش زبان مادری، حفظ محیط زیست، نفی خشونت، احترام به دیگران، پرسشگری، نقدپذیری، قانونمداری، صلح طلبی و آزادانه زیستن را فراموش نخواهیم کرد.
همکاران بزرگوار؛
در شرایط نابسامان فعلی آموزش و پرورش، افزون بر نقدناپذیری مسئولان و عملکرد و تصمیم گیریهای محفلی، که جای هیچگونه دفاعی ندارد؛ تغییرات سلیقه ای در مدیریت شهرستان نیز در راستای هر هدفی به جز بهبود این وضعیت بغرنج است. لذا انجمن صنفی ضمن انتقاد و اعتراض شدید به چینشهای هدفدار مسولان آموزش و پرورش شهرستان، متذکر می شود که در راستای اهداف صنفی و دفاع از جایگاه معلم، هرگونه سواستفاده از این مسئولیتها را دقیقتر از گذشته دنبال کرده و در این ارتباط به تنویر افکار عمومی خواهد پرداخت.
فرهنگیان عزیز؛
امسال در حالی به پیشواز بهار تعلیم و تربیت می رویم که جمعی از بهترین همکارانمان در زندان و تبعید و یا زیر بار احکام ناروای قضایی و اخراج هستند. ضمن حمایت قاطع از آنان، مصرانه خواستار آزادی آقایان مختار اسدی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و محسن عمرانی و همچنین لغو سایر احکام صنفی تبعید و اخراج و تعلیق تمام معلمانی هستیم که جرمشان تنها دلسوزی برای آیندهی این دیار و دغدغه ی مسائل صنفی معلمان و دانش آموزان است.
پیرو فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان سراسر کشور، در روز ۱۳ مهرماه(روز جهانی معلم) همزمان با همکاران سایر نقاط ایران، گرد هم می آییم و برای احقاق حقوق پایمال شدهی خود و دانش آموزانمان، فریاد حقخواهی در تخصیص بودجهی عادلانه و رفع مظلومیت و تبعیض و محرومیت از جامعه ی فرهنگیان را سر می دهیم.
درود بر شما و درود بر احساس مسئولیتتان.
انجمن صنفی معلمان کردستان(شاخه ی سقز)

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید