ایران- به گلوله بستن یک کولبر توسط پاسداران

0
723
به گلوله بستن یک کولبر توسط پاسداران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲۵-یک کولبر کرد به همراه یک اهالی در مرز پیرانشهر روز شنبه ۲۱ مرداد ۹۶ توسط پاسداران به گلوله بسته شدند. نام این کولبر محمد و نام نفر همراهش سید شفیع طاهری اعلام شده است. بیرحمانه تر اینکه نیروهای سپاه پاسداران اجازە ندادەاند کە این دو جهت مداوا بە مراکز درمانی پیرانشهر منتقل شوند و آنها را بە ادارە اطلاعات شنو (اشنویە) منتقل کردەاند.
خانوادە این دو شهروند از وضعیت سلامتی فرزندانشان بی اطلاع هستند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید