ایران – به زلزله زدگان چادرها را نمیدهند ومردم تجمع کرده اند

0
603

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۲۶-افشای بی عملی نیروهای حاکمیت از زبان شاهدان عینی
روز پنج شنبه ۲۵ آبان ۹۶چادرهایی که برای کمک به زلزله زدگان است را در مدرسه گذاشته اند و مردم از صبح در صف هستند هیچکس نیست که جوابگو باشد
چادرها را به آنهایی که باهاشون آشنا هستند میدهند وبه بقیه نمیدهند .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید