ایران – بعنوان خبرنگارمیگویم ازخودم نمی گویم :مردم بارها ازخدامیخوان که نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشه!!

0
749

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۲۷-میخوان اینو بگم که درجمهوری اسلامی مردم برایشان اهمیت نداشته است
فقط مقام وپست و قدرت
همین الان که شماصحبت میکنید به پشتوانه دروغهایی است که به شما گفته اند وخودتان هم این را میدانید
مردم را میخوان برای انتخابات خرش که ازپل گذشت برایش اهمیت نداره
مردم ۴یا ۵ روز است که دارن اینجا شب تاصبح زن وبچه درسرما کسی هم پاسخگو نیست
نه فرماندار نه امداد کسی پاسخگو نیست
اگر لازم شد نیروی انتظامی مردم را میزنند و با باتوم توی سرشان میزنند
مسئولین درجمهوری اسلامی خائن هستند که دارند بر مردم حکومت میکنند
من بعنوان خبرنگار میگویند ازخودم نمی گویم :
مردم بارها ازخدا میخوان که نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشه !!
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید