ایران-برخی از بسیجیان از ترس خشم مردم در بانه کارت بسیج خود را آتش زدند

0
1942
برخی از بسیجیان از ترس خشم مردم در بانه کارت بسیج خود را آتش زدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۴-بدنبال نا آرامی و اعتراضات مردمی در بانه در اعتراض به کشته شدن دو کولبر در این شهر و بالاگرفتن درگیر ها و مقاومت و ایستادگی مردم در مقابل نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی و گارد ویژه و ماموران لباس شخصی، برخی از نیروهای بسیجی رژیم در این شهر در وحشت از خشم مردم، اقدام به آتش زدن کارتهای بسیج خود شدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید